Yayın İlkelerimiz

OLAYTR.COM OLARAK YAYIN İLKELERİMİZ NELERDİR ?

1. Tarafsız, objektif, adil habercilik yapmak,
Nesnellik ve doğruluk temel alınır, kişisel tutum, çıkar ve aidiyet habercilik faaliyetlerinin dışında tutulur.  


2. Evrensel insan haklarına ve kişisel verilerin gizliliğine riayet etmek,
Haber içerikleri insan hakları ve kişisel verilerin gizliliğini esas alan tüm düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanır. Masumiyet karinesi, özel hayatın gizliliği, mağdurun ve çocuğun korunması temel alınır. 


3. İnsan onuruna ve toplumsal değerlere saygılı olmak,
Haberlerde, toplumun tüm katmanlarına ve bunların sahip olduğu değerlere hassasiyetle yaklaşılır. İnsan onurunu zedeleyen ifade ve görsellere haberde yer verilmez. 


4. Şiddet, terör, ayrımcılık ve nefret söylemlerine yer vermemek,
Toplumu birleştiren insan ve insani değerler esas alınarak haber üretilir, ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştıran veya teşvik eden içeriklere yer verilmez.  


5. Kamu yararını, toplumsal fayda ve dayanışmayı gözetmek,
Topluma ekonomik, sosyal ve psikolojik katkı sağlayacak örnek teşkil eden ve bilgilendirici içeriklerin yayımlanmasına özen gösterilir. 


6. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı göstermek,
Haberde hukukun temel ilkeleri dikkate alınır, adil yargılanma sürecini olumsuz etkileyecek içeriklere yer verilmez. Demokratik hak ve kazanımlara zarar verecek, vesayeti besleyecek haberler aktarılmaz.

Üstteki kurallar çerçevesinde yapmış olduğumuz yayınlara destek olmanızı bekliyoruz. Şimdiden teşekkürler..