Arz yönlü ekonomi ne demek? Supply Side Economics nedir ? 2023

Arz Yönlü Ekonomi ve Arz Yönlü Ekonomiyi Anlamak

Arz yönü ekonomi, anda küçük olan ve büyük dönemde ekonomik politikaların tümünü anlamak için önemli bir kapsam sağlar. Arz Tarafı Ekonomisi ise arz kapsamı ekonomi kapsamının daha spesifik bir alt kategorisine aittir. Bu makale, arz yönlü ekonomi ve Arz Yönlü Ekonomi (Supply Side Economics) kavramlarını elinde bulundurmaya çalışacaktır.

Arz Yönlü Ekonomi Nedir?

Arz yönü ekonomi, toplumların üretken harcamalarını etkin kullanan ön plana fayda sağlayan ekonomik bir kavramdır. Arz Yönlü Ekonominin “araçsal konuları”, normal bir ülkedeki ekonomik işletmelerinin hem teorisi hem de pratik yerlerde nasıl yönetileceğini öngören verimli bir yönetim sağlamayı hedefliyor.

Arz Yönlü Ekonomi
Arz Yönlü Ekonomi

Bu beklentiler, Arz Yönlü Ekonomi, vergide cömertliğin, çevre standartlarının, zaten düşük olan doluluk oranlarının ve kuralların makul beklentilerini karşılaması, iç ve dış piyasalar arasındaki dengeyi sağlama muhafazası, serbest ticaretin teşviki ve daha pek çok girişimi kapsar.

Supply Side Economics nedir?

Supply Side Economics, Arz Yönlü Ekonomik kavramların yöneticisi bir alt kategoridir. Bu kapsamda, üretken üretimden yararlanmayı sağlayan temel bir teori olarak analiz.

Arz Taraflı Ekonomi temel olarak iki temel yaklaşımı kapsar:

  • Vergi Oranlarını Düşürür: Mümkün olduğunca düşük vergileri elde etmek amacıyla görevlerin ödenecek mevcut vergi oranlarının düşürülmesi.
  • Kamu Harcamalarına Tepki Verecek Yatırımlar: Kamu harcamalarının düşmesi veya özel endüstri tüketicileri için özendirilen yatırımlara teşviki, özel endüstriyi teşvik etmek.

Arz Yönü Ekonomi ekonomisi, beklentilerin gelir vergi gelirleri ve ücretlerin azaltılmasının veya döviz kurlarının aktığı bir ülkedeki mevcut ekonomisinde operasyonlarını optimize etmeyi amaçlıyor.

Arz yönlü ekonomi nasıl bir yaklaşımdır ?

“Arz yönlü ekonomi”, bir ekonomik sistemin, üreticilerin arzını esas alarak işlediği bir ekonomi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre, üreticilerin ürettiği mal ve hizmetlerin talep edilmesi, tüketicilerin satın alma kararı vermesine bağlıdır.

Dolayısıyla, arz yönlü ekonomide, üreticilerin üretim kararları, piyasadaki talepten daha önemlidir. Üreticiler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetler üretirler ve bu üretim kararları, talebin belirlenmesinde etkili olur.

Arz yönlü ekonomi, özellikle kapitalist ekonomik sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Ancak, bu yaklaşımın eleştirileri de vardır. Bazıları, arz yönlü ekonominin, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına değil, sadece pazarlama stratejilerine odaklandığını iddia ederler.

Sonuç olarak Arz Yönlü Ekonomi, toplumların geniş bir alanda uygulanan ekonomik politikaların tümünü kapsar. Supply Side Economics ise, arz kapsamı ekonomi kapsamının bir alt kategorisine aittir. Arz Yönlü Ekonomi, vergi oranlarını düşürme ve kamu harcamalarının yatırımlara teşvik etme gibi hareketleri içeren temel bir üretken teori olarak yönlendirir.

Yorum yapın