Darüşşafaka Cemiyeti 160. Yılında Sürdürülebilirlik Muvaffakiyetini Gözler Önüne Seriyor


Darüşşafaka Cemiyeti 160. Yılında Sürdürülebilirlik

Başarısını Gözler Önüne Seriyor

Bu yıl kuruluşunun 160. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti, “Sürdürülebilirlik Tesir Raporu” yayımladı.

Türkiye’nin 160 yıllık tarihiyle sürdürülebilir kurumlarının en güzel örnekleri ortasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, kelam konusu rapor ile Darüşşafaka ve bağlı kurumlarının faaliyetlerinden kaynaklı; toplumsal, ekonomik ve çevresel tesirlere yönelik, yönetimsel yaklaşım ve amaçları kapsamasının yanı sıra, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını da özetliyor. 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bu değerli tarihte yayımlanan “Sürdürülebilirlik Tesir Raporu”nun büyük mana taşıdığını belirten İdare Konseyi Lideri Oğuz Güleç, “Bu rapor, uzun tarihimize ve sürdürülebilir bir kurum olarak öncülük ettiğimiz kıymetlere odaklanmaktadır. Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin sürdürülebilir kurumlarına en uygun örneklerden biri olmuştur. Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzla ülkemizin çocuklarına nitelikli eğitim sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.  

Sürdürülebilirlik kavramının her vakit Darüşşafaka Cemiyeti’nin gündeminde olduğunun da altını çizen Güleç, “Son 20 yılın değerli kavramı ‘sürdürülebilirlik’ elbette bizlerin gündeminde daima ve hassasiyetle vardı. Yaşadığımız pandemi devri hepimize bu yaklaşımın tüm kurumların stratejilerinde baş rol oynaması gerektiğini gösterdi: Önemli olan yalnızca ‘devam ettirmek değil’, küresel dünyanın bir modülü olarak, tüm paydaşlar ve öncelikle kendimiz için ‘değer yaratarak ve hep gelişerek’ sürekliliği sağlamak idi. Darüşşafaka olarak topluma katkı sunma gayesiyle 160 yıldır hareket eden, etrafa hep hassas bir kuruluş olarak kendi sürdürülebilirlik modelimizi kurduk. Bu Raporumuzda da modelimizi kamuoyu ile paylaşma imkanı bulduk” diye konuştu. 

Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında global bir duyuruyla tüm kurum ve kuruluşları davet ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (BM SKA) üzerine yapılandırdığı bir anlatımı benimseyen Darüşşafaka’nın “Sürdürülebilirlik Tesir Raporu”, özet bilgiler eşliğinde BM SKA’ları ve bu alanlarda kazanılan mükafatları içeriyor. Darüşşafaka’nın vazgeçilmez odak alanları “önemlilik kriterleri”ni ve “stratejik öncelikleri”ni de BM SKA’larla bağlantılayarak inceleyen Rapor, Darüşşafaka’nın hangi paydaşların ömrüne hangi yararları ürettiğini somut ve izlenebilir datalar üzerinden paylaşıyor. 

DARÜŞŞAFAKA HAKKINDA 

Türkiye’nin eğitim alanındaki birinci sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi yahut babası hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim imkanı tanıyarak onların hayatlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş şartlarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı unsuruyla hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk prensiplerine bağlı, ömür uzunluğu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, öz inanç sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.  

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından imtihanla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı lisan yüklü kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, toplumsal ve kültürel manada da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor. 

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal Kurulu (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, tekrar Birleşmiş Milletler’in en büyük toplumsal sorumluluk projelerinden biri olan UN Küresel Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal idare derecelendirme çalışması yaptırarak idaresinin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen birinci sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti; 2021’de notunu 9,74’e ve 2022 yılındaysa 9,77’ye yükseltmiştir. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın